ΠΑΡ 07/02 :: Λαϊκή βραδιά, Τσικνοπέμπτη 20/02
join the best rock cafe in town!   

?s????p?µpt? 20/02

? ???µ??? ?at????s??? ?a? ? ?????a? ?a?a??????, pa??a µe t??? ??sta ?apa?????? ?a? ??sta ?a?????d?, sa? pe??µ????? t?? ?s????p?µpt? (20/2) st? ?est? ?a? ?µ??f? ???? t?? ????te?t?????? st?? ?????f??. ????s??? µe??de? ?a? ?f???? ??as? sa? pe??µ????? s???de?a ??te????, ?a???? ?a? ?eµp?t???? µ??s???? se µ?a d?af??et??? ?a? ????? d?as?edast??? ß?ad??!

?a??µe???? ap? t?? 3µ.µ. st? ???? t?? CAFE sa? pe??µ????µe ?a? sa? p??sf????µe 3 lt ?p??a Heineken ?a? p??????a 4 at?µ?? ???? 38,00!!